Get Adobe Flash player

บริการวิชาการ/งานประกัน

   

   

   

จุลสารคณะ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

iED Fanpage Facebook

iED Serviceข่าวกิจกรรม Activity

งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 1

โครงการสัปดาห์วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

วันที่ 17 - 19 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดบูทกิจกรรม ในโครงการสัปดาห์วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดยมีบูท Electronic For Kids นำเสนอเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัต

โครงการวันครู ครั้งที่ 7 "คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"

วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการวันครู ครั้งที่ 7 "คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงเแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด โดยมีพิธีไหว้ครูและบูรพาจารย์ พิธีมอบโล่รางวัลครูดีเด่น ครูต้นแบบงานบริการวิชาการแก่สังคม และพิ

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนวัดท่าหิน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดท่าหิน โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมการเล่นเกม

แข่งขันกีฬา ศรีวิชัยสัมพันธ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสต์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ศรีวิชัยสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน แชร์บอล และประกวดกองเชียร์

การเสวนา การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ "สนทนาภาษาถิ่น สร้างจินตนาการ พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย"

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมรับฟังการเสวนา การทำงานเชิงรุกสู่ความสำเร็จ "สนทนาภาษาถิ่น สร้างจินตนาการ พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย" โดย รักษาราชการแทนอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย

โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษา

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัยและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลนักศึกษา โดยมีการมอบประกาศนียบัตร แด่ นักศึกษาเรียนดีประเภท ดีเยี่ยมและดีเด่น จำนวน 39 คน โดยได้รับ

ฝึกการดำน้ำแบบ "self-contained underwater breathing หรือ SCUBA

เพิ่มประสบการณ์ในการเรียนการสอน 

คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy Award 2018 (7th)

มอบสิ่งของ อาหารแห้ง และยาสามัญประจำบ้าน แก่ผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลงพื้นที่อำเภอสทิงพระ เพื่อเป็นกำลังใจและมอบสิ่งของ อาหารแห้ง และยาสามัญประจำบ้าน แก่ผู้ประสบอุทกภัย ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้วิถี โหนด นา เล โรงเรียนวัดท่าหิน โรงเ

พิธีรับมอบอุปกรณ์เฉพาะทางปิโตรเลียม จาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์เฉพาะทางปิโตรเลียม จาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ณ ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา เพื่อนำไปประกอบการเ

โครงการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง Music for the King 2017

วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ชมรมดนตรีสากล สโมสรนักศึกษา และฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง Music for the King 2017 ซึ่งเป็นการแข่งขันดนตรีโฟล์คซองเพลงที่สื่อความหมายถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีวงดนตรีเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน

โครงการครุศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 1

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 สโมสรนักศึกษาร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการครุศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความสามัคคีของนักศึกษาในคณะครุศสาตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขัน กีฬากล้วยไม้เกมส์ต่อไป โดย

ประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ตัวแทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือแผนยุทธศาสตร์การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใ

รายงานตัวและลงทะเบียน นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับรายงานตัวและลงทะเบียน นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบ Portfolio ในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา

เข้าร่วม เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วม เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อสุขภาพ วิทยาลัยรัตภูมิ ครั้งที่ 1 เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ บุคคลทั่วไป

ฟุตซอลสานสัมพันธ์ IED "IED.FUTSAL CUP"

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการฟุตซอลสานสัมพันธ์ IED "IED.FUTSAL CUP" เพื่อสร้างความสามัคคีของนักศึกษาภายในคณะผ่านเกมส์กีฬา และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าไปแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ โรงเรียนสตูลวิทยา และโรงเรียนอนุบาลมุสลิม จังหวัดสตูล

วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2560 งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ โรงเรียนสตูลวิทยา และโรงเรียนอนุบาลมุสลิม จังหวัดสตูล เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียน ชั้น ม.6

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียน ชั้น ม.6

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ เพื่อแนะนำแนวทางการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียน ชั้น ม.6

Pages