• ภาษาไทย
  • English

♦ ความร่วมมือทางวิชาการ


ความร่วมมือทางวิชาการ 
   

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
MOU : Memorandum of Understanding
     
► สถานศึกษาอาชีวศึกษา    
     
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
 • วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
 • วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
 • วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
 • วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
 • วิทยาลัยเทคนิคป่าพยอม
 • วิทยาลัยกาญจนาภิเษกปัตตานี
 • วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
 • วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
 • วิทยาลัยเทคนิคตรัง
 • วิทยาลัยการอาชีพตรัง
 • วิทยาลัยเทคนิคสตูล
 • วิทยาลัยการอาชีพละงู
 • วิทยาลัยเทคนิคยะลา
 • วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
 • วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
 • วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 • วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 • วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
     
► สถานประกอบการและองค์กรภาครัฐ    
     
 • บริษัท พีเวลบิสสิเนส จำกัด
 • บริษัท AVL Powertronics Technologies
 • บริษัท สยามคาลิเบรชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท อีพาวเวอร์เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท สยามเรเดอณ์เมน จำกัด
 • บริษัท เอ็กเซลเล้น เอ็นจิเนียริ่งแอนเซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สยามซัพพลายแอนไฮดรอลิค จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคนิกยนต์ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท ที - เรค (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เซเว่นทีนสตูดิโอ จำกัด
 • มรกตดิจิตอลแอนด์สตูดิโอ
 • เจซีซอร์ท
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย