• ภาษาไทย
    • English

หน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา

 

 นางสาวฤทัย ประทุมทอง
หัวหน้าหน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ : 09 - 7345 - -8802
E - Mail address : ruthai.p@rmutsv.ac.th

นายอนุกูล นันทพุธ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
หมายเลขโทรศัพท์ : 08 - 0693 - 1449
E - Mail address : angool.n@rmutsv.ac.th

นางสาววรวลัญช์ มงคลชยานันต์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
หมายเลขโทรศัพท์ : 09 - 1876 - 0294
E - Mail address : worawalan.m@rmutsv.ac.th
  • เกี่ยวกับ
    • ฝึกงาน
    • ฝึกสอน