• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

อว 0655/505 ส่งหนังสือเพื่อพิจารณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

ส่งหนังสือเพื่อพิจารณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

ถวายพระพรราชินี

ถวายพระพรราชินี

โครงการจิตอาสาฯ

โครงการจิตอาสาฯ

ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาเปิดรับบทความนานาชาติด้านภาษา

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาเปิดรับบทความนานาชาติด้านภาษา

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมสัมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และส่งผลงานนักศึกษาเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ I love U

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และส่งผลงานนักศึกษาเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ I love U

ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสรรค์วีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสรรค์วีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์โครงการสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมสุข

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าถึงสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมสุข เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา ผ่านสื่อต่างๆ ในรูปแบบภาพยนต์ การ์ตูน เรื่องท่องขุมนรก และรูปแบบเพลงธรรมะ ซึ่งมีศิลปินดารานักร้องนักแสดงที่เป็นเยาวชน เป็นผู้ขับร้องและแสดงภาพยนต์ประกอบเพลง

           รายละเอียดสามารถรับชมได้ตาม QR CODE ด้านล่างนี้