• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

แจ้งงดให้บริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารวารสาร

ประชาสัมพันธ์หนังสือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ

ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ

การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

ขอแจ้งข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของมหาวิทยาลัย

ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ

ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่