• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมสัมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และส่งผลงานนักศึกษาเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ I love U

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และส่งผลงานนักศึกษาเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ I love U

ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสรรค์วีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสรรค์วีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์โครงการสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมสุข

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าถึงสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมสุข เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา ผ่านสื่อต่างๆ ในรูปแบบภาพยนต์ การ์ตูน เรื่องท่องขุมนรก และรูปแบบเพลงธรรมะ ซึ่งมีศิลปินดารานักร้องนักแสดงที่เป็นเยาวชน เป็นผู้ขับร้องและแสดงภาพยนต์ประกอบเพลง

           รายละเอียดสามารถรับชมได้ตาม QR CODE ด้านล่างนี้

ประกาศงดการเรียนการสอนเนื่องด้วยการจัดโครงการ การจัดการแข่งขันกีฬา ศึกษาศาสตร์ – ครุศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ ๘

ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ขอความร่วมมือสมัครสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลนครสงขลา

สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา สมัครสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลนครสงขลา

เพื่อร่วมมือกันลดปัญหาความเดือดร้อนจากขยะมูลฝอย มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองสงขลา บุคลากร  นักศึกษาผู้สนใจ สามรถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดและใบสมัครตามเอกสารแนบ

DOWNLOAD ไฟล์ ETI-003

การจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลอาคารและสถานที่ จำนวน 1 ตำแหน่ง

การจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลอาคารและสถานที่ จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

106/5000 เชิญบุคลากรคณะเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

Inviting faculty personnel to attend the 1st National Academic Conference on Educational Quality Assurance

Thailand Quality Education Forum 2019
 
You can get more details here.
http://www.qd.mahidol.ac.th/tqed2019/