• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษารางวัลพระราชทาน

 


   

ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน

 

   
       
   

 

ขอแสดงความยินดี

 

นายพิสิฐ  จิตสุวรรณ

 

นักศึกษาหลักสูตร เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประเภทนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
(สถานศึกษาขนาดใหญ่ ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2562

จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา

 

 

   
 

 

 

 
เอกสารประกอบ