• ภาษาไทย
    • English

Open House 2020 The Exhibition : Smart Digital Education for All

 
นิทรรศการวิชาการ "เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2563" | 8 - 10 มกราคม 2563 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคาร 71)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลานิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2563
วันที่จัดกิจกรรม : 8 - 10 มกราคม 2563 การลงทะเบียนเข้างาน : ลงทะเบียนล่วงหน้า (กิจกรรม) / ลงทะเบียนหน้างาน (ชมนิทรรศการและบูธ)
จำนวนที่รับ : ไม่จำกัด ความเหมาะสมของงาน : นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ปวช./ปวส. ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป ค่าใช้จ่าย : ฟรี สถานที่ : อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (อาคาร 71) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย สงขลา

 QR CODE :


ลงทะเบียน
เข้าชมนิทรรศการและกิจกรรม

ลงทะเบียน
เติมฝันฉันจะเป็นครูช่างยุคดิจิทัล

ลงทะเบียน
การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น

ลงทะเบียน
Workshop การถ่ายภาพ

ลงทะเบียน
Pitching : สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมติดดาว

ลงทะเบียน
Diploma Pitching : สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม ระดับ ปวส.

ลงทะเบียน
Show&Share
Workshop

ระบบ
ประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดโครงการ

 


Organize By

ติดต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสรีวิชัย
เลขที่ 2/1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์  0-7431-7180 โทรสาร  0-7431-7181
E - Mail Address : ied.ruts.qa@gmail.com | facebook fanpage : https://www.facebook.com/IEDOPENHOUSE2020