• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

 

 

 
 

 

 

               

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

สู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

สำหรับบุคลากร

 

                      

 ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ยุคดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ยุคดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563

หลักเกณฑ์การประกวดวิดีโอคลิปสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “New Normal กับ ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป”  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ยุคดิจิทัล


กำหนดการกิจกรรมประกวดคลิปสั้นสร้างสรรค์


ใบสมัครประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

 


ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

วันที่ 7 สิงหาคม 2563

 

แบบทดสอบ

   

แบบทดสอบประกอบโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล    

 

 

ระบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบประเมินความพึงพอใจ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล