• ภาษาไทย
    • English

สำหรับนักศึกษา Students

รายชื่อนักศึกษาที่ไปราชการ เข้าร่วมโครงการ กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 9

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2562

ณ บริเวณศาลาไทย หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

นักศึกษา หรือ ผู้สนใจ สามารถสมัครส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2562

รายละเอียดและใบสมัคร ตามเอกสารแนบ

รับสมัครงาน บ.อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บ.อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 

เปิดรับสมัคร ตำแหน่งงานว่าง หลายตำแหน่ง

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอความร่วมมือสมัครสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลนครสงขลา

สำนักงานเทศบาลนครสงขลา ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา สมัครสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลนครสงขลา

เพื่อร่วมมือกันลดปัญหาความเดือดร้อนจากขยะมูลฝอย มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองสงขลา บุคลากร  นักศึกษาผู้สนใจ สามรถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดและใบสมัครตามเอกสารแนบ

หนังสือที่ ศธ0584/771 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 เรื่อง โครงการถนนสีขาว

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง โครงการถนนสีขาว

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษา สมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 37

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษา สมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 37

ประกาศเรื่องทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง การมอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท โดยจัดสรรให้ คณะ/วิทยาลัย จำนวนหน่วยงานละ 1 ทุน

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review

                   ด้วยบริษัท Booknet จำกัด จะทำการเปิดทดลองใช้งานให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย  

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานในสถาบันอุดมศึกษา มีปณิธาน เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะสร้างสรรค์ นั้น

ทาง มทร.ศรีวิชัย จึงขอส่งสำเนาประกาศมาตรการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์"

ประกาศ เลื่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์"

มทร.ศรีวิชัย กำหนดให้เลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" 

จากเดิม ในระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม 2561 เลื่อนเป็น ในระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคม 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ