• ภาษาไทย
    • English

ประกาศ กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

            ด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จะครบวาระในการดำเนินกิจกรรมในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เพื่อให้การเตรียม  การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ชุดใหม่มีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงสมควรกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการเลือกตั้ง ตามลำดับขั้นตอนต่อไป

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon a6.pdf32.08 KB