• ภาษาไทย
    • English

โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วันที่ 28 กันยายน 2563 ผู้บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เข้าพบผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อให้ความรู้และทิศทางการดำเนินการโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาในการประกอบอาชีพ