• ภาษาไทย
    • English

พิธีมุทิตาจิตร แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

วันที่ 25 กันยายน 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีมุทิตาจิตร แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 นางสิริพร เลิศวิทยาวิวัฒน์ (ป้าตุ๊) เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้เกษียณอายุราชการและการแสดงออกถึงความรักที่ชาวครุศาสตร์และชาว มทร.ศรีวิชัย มีต่อป้าตุ๊ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี