• ภาษาไทย
    • English

งานครบรอบ 40 ปี วันก่อตั้ง "ศูนย์เศรษฐพัฒน์"

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมงานครบรอบ 40 ปี วันก่อตั้ง "ศูนย์เศรษฐพัฒน์" ณ ลานประติมากรรมรูปปั้นหนู-แมว หาดชลาทัศน์ จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมลงลายอักษรชื่อประติมากรรมรูปปั้นหนู-แมว โดยรูปปั้นแมว มีชื่อว่า "น้องเต้าคั่ว" และรูปปั้นหนู มีชื่อว่า "น้องส้มโหนด"