• ภาษาไทย
    • English

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 89 พรรษา และร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 89 พรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และร่วมปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นตะเคียนทอง ต้นพะยอม ต้นสัก และต้นมะฮอกกานี บริเวณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563