• ภาษาไทย
    • English

เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด ครั้งที่ 1

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาล “ เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด “ ครั้งที่ 1 ณ จุดลงเรือวัดท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อการพัฒนาชุมชนท่าหินให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งใช้ทรัพยากรที่มีในพื้นที่ได้แก่ ปลามิหลัง บัวชมพู นกน้ำชนิดต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชน ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยได้รีบเกียรติจาก นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน