• ภาษาไทย
    • English

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปากีสถานประจำประเทศไทย ขอให้ กรมการค้าต่างประเทศแนะนำศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอทางการแพทย์ (Medical-Textile) และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของปากีสถานในด้านการผลิตอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPEs) ที่

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปากีสถานประจำประเทศไทย ขอให้กรมการค้าต่างประเทศแนะนำศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอทางการแพทย์ (Medical-Textile) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของปากีสถานในด้านการผลิตอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPEs) ที่ใช้สำหรับบุคคลทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19