• ภาษาไทย
    • English

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะครุศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย