• ภาษาไทย
    • English

ประชุม​คณะกรรมการบริหารจัดการและดำเนินการกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส)

วันที่​ 18 มีนาคม​ 2563 หน่วยประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะ​ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยี ​มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ จัดการประชุม​คณะกรรมการบริหารจัดการและดำเนินการกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐาน 5ส และเตรียม​ความพร้อม​การรับการตรวจติดตาม ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น 2 โดย​ได้รับ​เกียรติ​จาก​ ผู้​ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ปิยะ​ ประสงค์​จันทร์ ​คณบดี​คณะ​ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยี​ เป็น​ประธาน​ใน​ที่ประชุม