• ภาษาไทย
    • English

ประชุมเร่ง​ด่วนแนวทาง​การป้องกัน​การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID- 19)

วันที่​ 17 มีนาคม​ 2563​ คณะ​ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยี​ มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ จัดการประชุมเร่ง​ด่วนเพื่อ​หารือแนวทาง​การป้องกัน​การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID- 19) ภายใน​คณะ​และมหาวิทยาลัย​ตามระเบียบ​ของมหาวิทยาลั​ย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ ซึ่ง​มีการหารือผู้​บริหาร​ คณาจารย์​และเจ้าหน้าที่​ โดยระดมความคิดเห็น​ขั้นตอนการเข้า ออกอาคารเรียนและมาตรการ​ป้องกันอย่างรัดกุม