• ภาษาไทย
    • English

การประชุม​สรุป​ผลการดำเนินงาน​ สโมสร​นักศึกษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2562

วันที่​ 13 มีนาคม​ 2563​ สโมสร​นักศึกษา​คณะ​ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยี​ มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ จัดการประชุม​สรุป​ผลการดำเนินงาน​ สโมสร​นักศึกษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2562 เพื่อ​สรุปผลการดำเนินงาน​โครงการ​ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ​ของสโมสร​นักศึกษา​ ตลอด​ 1 ปี และพิธีส่งมอบงานแก่สโมสรนักศึกษา​ ประจำปี​การศึกษา​ 2563 โดย​ได้รับเกียรติ​จาก​ ผู้​ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ปิยะ​ ประสงค์​จันทร์​ คณบดี​คณะ​ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยี​ เป็น​ประธาน​ใน​การประชุม