• ภาษาไทย
    • English

โครงการ​การให้บริการ​ทางวิชาการ​ด้าน​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​เพื่อ​ส่งเสริม​ผลิตภัณฑ์​จาก​ชุมชน​ ปี​ที่​ 2​ ณ ชุมชน​พะ​ตง​ ตำบล​พะ​ตง​ อำเภอ​หาดใหญ่​ จังหวัด​สงขลา

หน่วย​บริการ​วิชาการ​ คณะ​ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยี​ มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ ช่วยเหลือ​ชุมนุม​ ใน​โครงการ​การให้บริการ​ทางวิชาการ​ด้าน​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​เพื่อ​ส่งเสริม​ผลิตภัณฑ์​จาก​ชุมชน​ ปี​ที่​ 2​ ณ ชุมชน​พะ​ตง​ ตำบล​พะ​ตง​ อำเภอ​หาดใหญ่​ จังหวัด​สงขลา โดย​มี​กิจกรรม​การเสวนา​แลกเปลี่ยน​เรียนรู้​แนวปฏิบัติ​ที่​ดี​ด้าน​บริการ​วิชาการ​สู่​ชุมชน​และการส่งมอบสิ่ง​ประดิษฐ์​รวมถึงการถ่ายทอดความรู้​การใช้งาน แนวทาง​การ​พัฒนา​สิ่งประดิษฐ์​ตามความต้องการ​ของ​ชุมชน​ได้แก่
- การพัฒนา​เครื่อง​บรรจุ​ไวน์​และน้ำมัลเบอร์รี่ โดย ผู้​ช่วย​ศาสตรา​จารย์​วิมล​ บุญ​รอด
- การออกแบบ​และสร้าง​ระบบหม้อต้มมัลเบอร์รี่​อเนกประสงค์ โดย อาจารย์​ฤทัย​ ประทุมทอง
- การพัฒนา​เครื่อง​กวนแยมมัลเบอร์รี่ โดย อาจารย์​นุชจิเรส แก้วสกุล​
- การพัฒนา​เครื่อง​อบลมร้อนสำหรับ​ผลิตภัณฑ์​ในชุมชน​พะตง โดย อาจารย์​จรัญ ธรรมใจ
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน คุณ​มนูญ แสงจันทร์​ศิริ และชาวบ้าน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น​เพื่อพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ชุมชน​อย่างยั่งยืน