• ภาษาไทย
    • English

รับมอบ อุปกรณ์​ PLC : Programmable Logic Controller

วันที่ 1 ตุลาคม​ 2562​ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ทำพิธี​ส่งมอบอุปกรณ์​การเรียนการสอนในโครงการ​มอบวัสดุอุปกรณ์​ให้​สถานศึกษา​เพื่อ​การ​เรียน​รู้​ โดยมีการส่งมอบ อุปกรณ์​ PLC : Programmable Logic Controller ซึ่งเป็นเครื่องควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ให้นักศึกษาใช้ในการเรียนการสอน โดยได้​รับ​เกียรติ​จาก ผู้​ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ปิยะ​ ประสงค์​จันทร์ ​คณบดี​คณะ​ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยี​ รับมอบอุปกรณ์