• ภาษาไทย
    • English

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี 5G ด้วย NB-IoT AIS

วันที่ 30 กันยายน 2562​ หลักสูตร​สาขาวิชา​วิศวกรรม​อิเล็กทรอนิกส์​และ​โทรคมนาคม​ คณะ​ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยี​ มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ จัด​การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี 5G ด้วย NB-IoT AIS เพื่อเพิ่มเติมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการใช้ระบบอินเตอร์​เน็ต​อย่างมีประสิทธิภาพ​ ให้แก่อาจารย์​และนักศึกษา ​โดย​ได้รับ​เกียรติ​จาก​วิทยากร​ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท​ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS บรรยาย​ให้ความรู้