• ภาษาไทย
    • English

บัณฑิต คณะ​ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยี มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ ประจำปี​ 2561

ขอแสดงความยินดี​กับ​ว่าที่​บัณฑิต คณะ​ครุศาสตร์​อุตสาหกรรม​และ​เทคโนโลยี มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิ​ชัย​ ประจำปี​ 2561 ในพิธีซ้อมใหญ่​ระดับ​มหาวิทยาลัย