• ภาษาไทย
    • English

รายงานผลโครงการปี 2562

รายงานผลโครงการปี 2562

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon โครงการ Petroluem youth camp.pdf1.57 MB
PDF icon โครงการ ครสูงวัยรู้เท่าทันยุคดิจิทัล.pdf2.74 MB
PDF icon โครงการแข่งขัน Teaching Academy.pdf3.49 MB
PDF icon โครงการค่ายพื้นฐานด้านพลังงาน.pdf1.3 MB
PDF icon โครงการจัดสื่อประชาสัมพันธ์.pdf1.32 MB
PDF icon โครงการเดินตามฝันฉันจะเป็นครูช่าง.pdf1.46 MB
PDF icon โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่การทดสอบสมรรถนะวิาชีพครู.pdf1.88 MB
PDF icon โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพ.pdf2.07 MB
PDF icon โครงการปรับแผนยุทธศาสตร์คณะฯ.pdf1.28 MB
PDF icon โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา.pdf2.22 MB
PDF icon โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ.pdf1.8 MB
PDF icon โครงการวันครูครั้งที่ 8.pdf3.5 MB
PDF icon โครงการวิพากษ์หลักสูตร.pdf1.83 MB
PDF icon โครงการวิพากหลักสูตร สาขาครุศาสตร์ฯ.pdf2.73 MB
PDF icon โครงการสัปดาห์วิชาการ.pdf3.77 MB
PDF icon โครงการสัมมนาทางเทคโนดลยีดิจิทัล.pdf1.95 MB
PDF icon โครงการหลาดแสงดาว.pdf2.26 MB
PDF icon โครงการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์เกมส์.pdf1.49 MB
PDF icon โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกวิชาชีพครู.pdf883.77 KB
PDF icon โครงการฝึกอบรมเพื่อแข่งขันทักษะวิชาชีพนักศึกษา Teaching Academy.pdf1.3 MB
PDF icon โครงการเสวนาสถานศึกษาเครือข่าย.pdf810.53 KB