• ภาษาไทย
    • English

เข้าร่วมกิจกรรมแปรอักษร สงขลา Bike อุ่นไอรัก

วันที่ 8 ธันวาคม 2561

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สวมเสื้อเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมแปรอักษร สงขลา Bike อุ่นไอรัก ณ บริเวณลานหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในกาประชาสัมพันธ์โครงการ"อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 โดยมีนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก