• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ซึ่งมีกิจกรรมการออกบูธจำหน่ายสินค้า การประกวดกระทง และการประกวดนางนพมาศและเทพบุตรศรีวิชัย