• ภาษาไทย
    • English

หนังสือที่ ศธ 0584/955 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

      1. กรมป่าไม้ เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

       2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2561
 

       3. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2561

       4. มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon 955.pdf2.01 MB