• ภาษาไทย
    • English

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ว่าที่บัณฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่ 2 โดยมีบัณฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษาจำนวน 197 คน จาก 4 หลักสูตรสาขาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 28 กันยายน 2561