• ภาษาไทย
    • English

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนวัดท่าหิน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดท่าหิน โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมการเล่นเกมส์ ระบายสีตุ๊กตาปูนปาสเตอร์ ระบายสีกระเป๋าผ้า และกิจกรรมต่าง ๆ บนเวทีอีกมากมาย