• ภาษาไทย
    • English

คณะครุศาสตร์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ครุศาสตร์ฯ ปราชญ์วัฒนธรรม” ประจำปี ๒๕๖๑

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

ขอเชิญท่านเข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ครุศาสตร์ฯ ปราชญ์วัฒนธรรม” ประจำปี ๒๕๖๑  

วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

ณ เวทีกลาง สนามฟุตบอลเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

      ณ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

      ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรวลัญช์  มงคลชยานันต์  โทร. ๐๙๑-๘๗๖-๐๒๙๔ หรือ ๐-๗๔๓๑-๗๑๘๐ ต่อ ๑๓๓ 

       และ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ห้างสรรพสินค้าลีทรัพย์สิน สงขลา

*** ระเบียบการประกวด และใบสมัคร ตามเอกสารแนบ ***

แนบไฟล์เอกสาร: