Get Adobe Flash player

บริการวิชาการ/งานประกัน

   

   

   

จุลสารคณะ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

iED Fanpage Facebook

iED Serviceฟุตซอลสานสัมพันธ์ IED "IED.FUTSAL CUP"

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการฟุตซอลสานสัมพันธ์ IED "IED.FUTSAL CUP" เพื่อสร้างความสามัคคีของนักศึกษาภายในคณะผ่านเกมส์กีฬา และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าไปแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จักรกฤษฎ์ แก้วประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธี