• ภาษาไทย
    • English

ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์ จำนวน 16 รูป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในพิธี