• ภาษาไทย
    • English

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานคณกรรมการศึกษา ประกาศกำหนดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา ได้เข้าสอบธรรมศึกษาโดยพร้อมเพรียงกัน

*รายละเอียดดังเอกสารแนบ