Get Adobe Flash player

บริการวิชาการ/งานประกัน

   

   

   

จุลสารคณะ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

iED Fanpage Facebook

iED Serviceประชาสัมพันธ์กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานคณกรรมการศึกษา ประกาศกำหนดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา ได้เข้าสอบธรรมศึกษาโดยพร้อมเพรียงกัน

*รายละเอียดดังเอกสารแนบ