• ภาษาไทย
    • English

ข่าวศิษย์เก่า

หนังสือที่ ศธ 0584/1047 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของบริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ ประจำปี 2559

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของบริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ ประจำปี 2559

หนังสือที่ ศธ 0584/1045 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หนังสือที่ ศธ 0584/1045 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

คณะครุศาสตร์ ฯ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ในงานสัปดาห์วิชาการ "ศรีวิชัยแฟร์ ประจำปี 2559"

คณะครุศาสตร์ ฯ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ในงานสัปดาห์วิชาการ "ศรีวิชัยแฟร์ ประจำปี 2559" ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2559

ดังเอกสารเเนบ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร ฯ

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเชิญเสด็จ ฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวนประมาณ ๔,๙๓๐ คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานั้น สำนักราชเลขาธิการ แจ้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จ ฯ แทน

ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน

      บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป สำหรับห้องเย็นและคลีนรูม ตั้งอยู่ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

เปิดรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อภาคการศึกษาปลาย ช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 21 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตลาดแรงงานภาคใต้และตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา ขอส่งข่าวสารตลาดแรงงานภาคใต้และตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤษภาคม 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครงาน บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด

บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 เข้าร่วมเป็นบุคลากรของบริษัท รายละเอียดตำแหน่งงาน ตามเอกสารแนบ

ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังและแขนงวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและการวัดคุม