• ภาษาไทย
    • English

ข่าวศิษย์เก่า

ประกาศ ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566

หลักเกณฑ์คุณสมบัติและการดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2566

รับสมัครงาน บ.อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

บ.อาร์เอ็มเอส ลอว์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 

เปิดรับสมัคร ตำแหน่งงานว่าง หลายตำแหน่ง

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

หนังสือที่ ศธ 0584/1047 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของบริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ ประจำปี 2559

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของบริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ ประจำปี 2559

หนังสือที่ ศธ 0584/1045 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หนังสือที่ ศธ 0584/1045 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

คณะครุศาสตร์ ฯ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ในงานสัปดาห์วิชาการ "ศรีวิชัยแฟร์ ประจำปี 2559"

คณะครุศาสตร์ ฯ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ในงานสัปดาห์วิชาการ "ศรีวิชัยแฟร์ ประจำปี 2559" ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2559

ดังเอกสารเเนบ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร ฯ

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเชิญเสด็จ ฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวนประมาณ ๔,๙๓๐ คน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานั้น สำนักราชเลขาธิการ แจ้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จ ฯ แทน

ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน

      บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต จำหน่าย และติดตั้งแผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป สำหรับห้องเย็นและคลีนรูม ตั้งอยู่ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

เปิดรับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อภาคการศึกษาปลาย ช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 21 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบ 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตลาดแรงงานภาคใต้และตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา ขอส่งข่าวสารตลาดแรงงานภาคใต้และตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤษภาคม 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ