• ภาษาไทย
    • English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการย้ายอุปกรณ์ส่งสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิศวกร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิศวกร

ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงการ ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ