• ภาษาไทย
    • English

เชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์

BRAWIJAYA International Student Conference: “Fostering Youth Innovation and Creativity for World Sustainability”

เชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเข้าร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์

BRAWIJAYA International Student Conference: “Fostering Youth Innovation and Creativity for World Sustainability” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (Free of charge)

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังในงานประชุมวิชาการโดยไม่จำเป็นต้องส่ง Abstract Paper ก็ได้ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซด์  https://bisc.ub.ac.id/

หรือหากประสงค์จะส่ง Abstract Paper ให้นักศึกษาส่งภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 โดยงานประชุมวิชาการจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ผศ.วาสณา บุญส่ง id line: 063-0812905 เพื่อรับลิ้งค์เข้าร่วมก่อนถึงวันประชุมดังกล่าว