• ภาษาไทย
    • English

♦ สมัครเข้าศึกษา

♦ สมัครเข้าศึกษา

   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2565

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความFree Icon | Studentสมัครเรียนได้ที่ >> https://admission.rmutsv.ac.th/ ไฟล์:LINE New App Icon (2020-12).png - วิกิพีเดีย LINE OpenChat >> https://bit.ly/3zvohEA

 


 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "২ หลักสูตรสาขาวิซาไฟฟ้า วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง ปวช. รับตรงวิสระ34 3.4 รับตรงอิสระ3 พ.ค. วันนี้-22พ.ค.65 65 วันนี้ ม.6 วันนี้ รอบที่ A 4 65 •สมัครได้ที่. https://admission.rmutsv.ac.th รับจำนวนจำกัด! เรียนจบเป็นได้หลายอาชีพ ครูอาซีวศึกษา นักวิเคราะห์ ออกแบบ และดูแลระบบ หรือประกอบธรุกิจอิสระ ทางด้านไฟฟ้า ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี RUTS"     อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ     อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "หลักสูตรสาขาวิชา 快 อุตสาหการ อยากเป็นครูช่าง มาเลย ม.6 วันนี้ TCAS รอบที่ วันนี้-31พ.ค.65 รอบที่ 4 65 •สมัครได้ที่. https://admission.rmutsv.ac.th รับจำนวนจำกัด! เรียนจบเป็นได้หลายอาชีพ ครูอาชีวศึกษา นักวิชาการ ช่างปฏิบัติการ ทางด้านอุตสาหการการผลิต และการซ่อมบำรุง คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี RUTS"     อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ     อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความพูดว่า "หลักสูตรสาขาวิชา เทคโนโลยีปิโตรเลียม ปวช. รับตรงอิสระ รับตรงอิสระ วันนี้-22พ.ค.65 v 3.4 65 รอบที่ วันนี้- วันนี้-31พ.ค.65 วันนี้ TCAS ม.6 65 รับจำนวนจำกัด! •สมัครได้ที่. https://admission.rmutsv.ac.th เรียนจบเป็นได้หลายอาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านกระบวนการผลิต และการซ่อมบำรุง ทางด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี RUTS"     อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "หลักสูตรสาขาวิชา วิศวกรรม แมคคาทรอนิกส์ ปวช. รับตรงอิสระ3.4 3.4 วันนี้-22พ.ค.65 วันนี้ วันนี้ TCAS ม.6 31 รอบที่ รอบที่ พ.ค. 65 ncOmർ •สมัครได้ที่. https://admission.rmutsv.ac.th รับจำนวนจำกัด! เรียนจบเป็นได้หลายอาชีพ ครูอาชีวศึกษา นักวิชาการ นักประดิษฐ์ ช่างปฏิบัติการ ทางด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี RUTS"