มาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของนักศึกาามหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2567