• ภาษาไทย
    • English

ภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแสดงผลงานภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 ณ ห้างสรพพสินค้า เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา โดยเปิดฉายภาพยนตร์สั้น จำนวน 9 เรื่อง 9 อารมณ์ ภายใต้แนวคิด "ดอกไม้" ได้แก่ เรื่อง The Vose รักแท้ในแจกัน เรื่อง My Son ตะวันที่ หายไป เรื่องเทยสตอรี่ เรื่องซ่อนกลิ่น เรื่องFlowerman รักแอ๊บแอบของนายดอกไม้ เรื่องLove Afake แกล้งรัก แกล้งหลอก อย่าแกล้งหลอกนะยูวว์ เรื่องRose ดอกไม้นี้เพื่อใคร เรื่องแทตัง ยังรักอยู๊ และ เรื่องFor Get Me Not แวววิเชียร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด