• ภาษาไทย
    • English

หนังสือที่ ศธ 0584/811 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

         1. มหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทน มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจำปี 2561

          2. สำนักงบประมาณ เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงบประมาณ

          3. โรงเรียนสอนขับรถสงขลาสมาร์ท เรื่อง โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจพกใบขับขี่

สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon 811.pdf2.02 MB