• ภาษาไทย
    • English

หนังสือที่ ศธ 0584/814 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2561

 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2561

สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon 814.pdf684.25 KB