• ภาษาไทย
    • English

หนังสือที่ ศธ 0584/803 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

      1. สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

      2. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

      3. มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล 67 ปี ร.พ.ราชวิถี เพื่อนำรายได้สมทบศูนย์ส่องกล้องฯ

สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon 803.pdf2.47 MB