• ภาษาไทย
    • English

ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 22 กันยายน 2561 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใส่ใจสุขภาพและพลานามัย โดยมีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และพบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาหลังจากการตรวจร่างกาย