• ภาษาไทย
    • English

หนังสือที่ ศธ 0584/291 ลงวันที่ 4 เมษายน 2561 เรื่อง การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดพิธีกิจกรรมทางศาสนา

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานพระพทธศาสนา จังหวัดสงขลา เรื่อง การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดพิธีกิจกรรมทางศาสนา

สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon 291.pdf918.6 KB