• ภาษาไทย
    • English

หนังสือที่ ศธ 0584/320 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่อง ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างอาคาร "สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน" ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือศาลากลางจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างอาคาร "สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน" ในโอกาสครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon 320_1.pdf433.39 KB