• ภาษาไทย
    • English

ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา "ค่ายอาสาพัฒนาชนบท"

ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา "ค่ายอาสาพัฒนาชนบท"

บริษัทแลคตาซอย จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม "ค่ายอาสาพัฒนาชนบท" เพื่อเป็นการส่งต่อความสุขไปยังนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดอุปกรณ์การเรียน และเป็นการช่วยเหลือสังคมทางตรง

*** รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ