• ภาษาไทย
    • English

โครงการสัปดาห์วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

วันที่ 17 - 19 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดบูทกิจกรรม ในโครงการสัปดาห์วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) โดยมีบูท Electronic For Kids นำเสนอเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ Mechatronics For Fun นำเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ระบบ Hydraulic ระบบ PLC และบูทประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์อุตสากหรรมและเทคโนโลยี