• ภาษาไทย
    • English

หนังสือที่ ศธ 0584/848 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ขอส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

       1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญโครงการกฐินผ้าพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

       2. ศาลากลาง จังหวัดสงขลา เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2560

       3. ศาลากลาง จังหวัดสงขลา เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำหรับรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: 
AttachmentSize
PDF icon 848.pdf1.51 MB